Kawasaki FS 691V 726 cc, 16,5 kW, kahe silindriga

Kodu/Kawasaki FS 691V 726 cc, 16,5 kW, kahe silindriga
Mine üles