Kawasaki FS 691V 726 cc, 14,4 kW kahe silindriga

Kodu/Kawasaki FS 691V 726 cc, 14,4 kW kahe silindriga
Mine üles