B&S Intek 7220 656 cc, 10,1 kW, kahe silindriga

Kodu/B&S Intek 7220 656 cc, 10,1 kW, kahe silindriga
Mine üles